lista projektów

„Od algorytmu do programu” Nauka programowania w języku PHP

Innowacja skierowana jest do uczniów uzdolnionych, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji w zakresie informatyki i matematyki. Działania nauczycieli polegać będą na rozwijaniu u uczniów wiedzy na temat tworzenia algorytmów i programowania w języku PHP oraz tworzenia baz danych MySQL.