WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc grudzień 2021 r. można dokonać w dniach:

25.11-30.11.2021

w godzinach: 10.10-10.20
11.05 – 11.20

telefon do intendenta: 515 222 925OBIAD – 72,00 zł
ZUPA – 24,00 zł


Wpłaty za obiady mogą być także realizowane przelewem na konto:
(dotyczy tylko obiadów szkolnych !)
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – grudzień 2021
Imię i nazwisko dziecka, klasa