Oglądasz informacje ze strony głównej

AKTUALNOŚCI

   1  2 3 4 ... 90 91 92  

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Święto zostało proklamowane na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999r. dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Ponad połowa spośród około 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożona.
więcej

Autor: Anna Brzozowska - Prymas | Dodano: 2024-02-20 19:09:51

INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Na podstawie art. 154 w zw. z art. 131 ust. 4-6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIX/134/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.547) oraz uchwałą Nr XIX/135/17 Rady Gminy Jasionówka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasionówka (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2017.548) informuję, co następuje:


I. Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Jasionówce
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-18 14:42:19

Ważny komunikat

Ważny komunikat

Informujemy, że od dnia 1 marca 2024r. obowiązywać będzie nowa forma odbioru obiadów przez uczniów w naszej stołówce szkolnej.
Warunkiem otrzymania obiadu będzie karta lub legitymacja ucznia oraz terminowe dokonanie płatności za obiad (w przedszkolu płatności pozostają bez zmian).
Dzieci, które nie będą miały opłaconych posiłków w wyznaczonych dniach, nie będą miały możliwości skorzystania ze stołówki.


więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-14 18:05:38

„Dolina Uprzejmości” – audycja muzyczna

„Dolina Uprzejmości” – audycja muzyczna

12 lutego uczniowie klas I – III uczestniczyli w audycji muzycznej w wykonaniu artystów grupy Arte Muza z Białegostoku. Muzycy przenieśli nas do krainy, gdzie wszyscy są bardzo kulturalni i uprzejmi.
więcej

Autor: Wychowawczynie klas I-III | Dodano: 2024-02-14 11:33:35

VIII EDYCJA KONKURSU „WIEDZOMISTRZ”

 VIII EDYCJA KONKURSU „WIEDZOMISTRZ”

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH UCZNIÓW Z KLAS VII I VIII DO UDZIAŁU W KONKURSIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH.

więcej

Autor: Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych | Dodano: 2024-02-08 21:48:26

Smutna wiadomość o odejściu Pana Mariana Roszko

Smutna wiadomość o odejściu Pana Mariana Roszko

5 lutego 2024 r. dotarła do nas smutna wiadomość o odejściu Pana Mariana Roszko. Przez wiele lat, od 1958 do 1991 roku, był nauczycielem wychowania fizycznego oraz geografii w szkołach w Kalinówce Królewskiej, Milewskich, Knyszynie i Zofiówce, a następnie w Szkole Podstawowej w Jasionówce.

Pozostanie w naszej pamięci jako rzetelny, oddany nauczycielskiej pasji pedagog, zapalony sportowiec i kibic oraz życzliwy człowiek.
więcej

Autor: admin | Dodano: 2024-02-07 18:30:41

ZMIANA W DOWOŻENIU

ZMIANA W DOWOŻENIU

Od 07.02.2024r. zmieniają się godziny dowożenia - Kierowca 2 autobusu (P. Cybulski - biały autokar) - Prosimy aby dzieci wychodziły rano 10 min. wcześniej na przystanki. Odwożenie pozostaje bez zmian.
Nowy rozkład jazdy
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-06 16:16:07

WAŻNA INFORMACJA !!!

WAŻNA INFORMACJA !!!

7 lutego 2024r. zajęcia zostaną skrócone – odbędzie się sześć lekcji. O godzinie 13:50 uczniowie dojeżdżający udają się do świetlicy szkolnej i oczekują tam na odjazd autobusu drugim kursem (po zakończeniu pierwszego kursu i szóstej lekcji). Uczniowie miejscowi wracają do domu.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2024-02-05 18:24:23
   1  2 3 4 ... 90 91 92