Strona Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Przedszkole

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.Kilka zdań...

Wyprawka szkolna

Dofinansowania zakupu podręczników

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.